Nieuws

Mei’22

In Amsterdam en Ilpendam geef ik

individuele looptrainingen.

Zowel in het Westerpark als in het mooie, rustige Waterland

zijn er loopsessies mogelijk.

Voor meer info bel of mail gerust.

Volg ons op Facebook.  

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Praktijk Voorwaarden Runningtherapie Amsterdam                                   

Inhoud:

• Verhindering

• Privacyreglement

• Huisregels

• Klachtenregeling

Wanneer je verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten dien je dit minimaal 48 uur van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer je niet tijdig afzegt zullen de sessiekosten voor de gereserveerde tijd bij jou in rekening worden gebracht. Ook bij ziekte of ander overmacht zal deze 48 uurs-regeling gelden daar de afgesproken tijd voor u gereserveerd is. Je kunt je verhindering telefonisch doorgeven of via ons mailadres.

Er zijn door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beide met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. De praktijk of haar medewerkers zijn op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
 van persoonlijke eigendommen.
 In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.
Toestellen en andere apparatuur moeten op de voorgeschreven manier worden gebruikt.
 De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke vorm van therapie en behandelsesie er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
• Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden. De therapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.